Konsultanci oświaty

DLA KONSULTANTÓW PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ

DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ. CZĘŚĆ PODSTAWOWA 2 LATA.

 

1 rok – szkolenie przygotowujące w zakresie pracy systemowej: dynamika systemów – metoda ustawień systemowych.

2 rok -  strategiczne sposoby pracy z różnymi systemami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą.

Pierwszy i drugi rok szkolenia obejmuje 600 godz.

Istnieje możliwość kontynuacji szkolenia przez kolejne 2 lata zawierające zagadnienia specjalistyczne i superwizyjne.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Pedagogów, psychologów, nauczycieli pracujących w różnych placówkach oświatowych,  opiekuńczo – wychowawczych, pracowników socjalnych i innych osób pracujących w placówkach zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

Warunki uczestnictwa.

 1. Osoba winna być pedagogiem, wychowawcą - nauczycielem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, która ukończyła  przynajmniej 30 lat.
 2. Przynajmniej 5 lat w zawodzie, np. w następujących placówkach: Szkoła, Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Poprawczy, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna lub w innych placówkach zajmujących się dziećmi i młodzieżą.
 3. Osoba może uczestniczyć tylko w całości szkolenia. Nie może brać udziału w pojedynczym warsztacie.
 4. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia i wpłaty wyślemy potwierdzenie przyjęcia na szkolenie zawierające dokładne dane o jego czasie i miejscu.

 

I  ROK SZKOLENIA: Dynamika systemów – metoda ustawień systemowych.

BLOKI TEMATYCZNE:

Cele programu:

 1. Nabycie wiedzy i podstawowych umiejętności związanych z metodą  ustawień systemowych.
 2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat pracy z organizacjami przy pomocy ustawień systemowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów szkolnych i pomocowych
 3. Nabycie umiejętności diagnozowania problemów szkolnych i organizacji pomocowych wg metody ustawień systemowych oraz prowadzenia ustawień dla systemu szkolnego i pomocowych
 4. Prowadzenia konsultacji indywidualnych (metodą ustawień) z przedstawicielami szkolnymi np. dyrektorem, lub rodziną, która przychodzi do pedagoga.
 5. Nabycie umiejętności wprowadzenia zmian w systemie szkolnym i organizacji pomocowej metodą ustawień.

PLAN 6 zjazdów:

 1. Podstawowe założenia pracy ustawieniowej i ustawienia osobiste. Termin: Po zebraniu składu grupy. Piotr Bednarczyk
 2. Ustawienia osobiste. Termin:  Po zebraniu składu grupy (Piotr Bednarczyk.
 3. Systemowe porządki w szkole, w wychowaniu i organizacjach pomocowych. Termin:  Po zebraniu składu grupy. Piotr Bednarczyk .
 4. Pedagogika, psychoterapia a ustawienia osobiste. Termin: Po zebraniu składu grupy Piotr Bednarczyk
 5. Konsultacje indywidualne, edukacja porządków systemowych za pomocą obrazów ustawieniowych. Ustawienia w organizacjach. Termin: Po zebraniu składu grupy. Piotr Bednarczyk
 6. Superwizje, praca własna, zakończenie. Termin Po zebraniu składu grupy. Piotr Bednarczyk

II ROK: strategiczne sposoby pracy z różnymi systemami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą.

CELE:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną w danej placówce.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z grupą.
 • Nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia indywidualnych i grupowych konsultacji dotyczących dzieci i młodzieży przebywających w placówkach.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z zespołem w oparciu o metody systemowe.
 • Nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia grupy wsparcia dla wychowawców, nauczycieli.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania placówki na poziomie podstawowym.
 • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

PLAN 12 zjazdów:

 1. 1. Struś, żyrafa a może sowa. Komunikacja podstawą zmiany cz.1. wrzesień.

Zagadnienia:

 • Podejście humanistyczne do komunikacji. Kontakt i pre-kontakt.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Anatomia komunikatów – kwadrat komunikacyjny.
 • Nadawca i odbiorca.
 • Style komunikacyjne.
 1. 2. Struś, żyrafa a może sowa. Komunikacja podstawą zmiany cz.2. Październik.

Zagadnienia:

 • Komunikacja ericksonowska.
 • Komunikacja zorientowana na zasoby.
 • Komunikacja zorientowana na rozwiązania.
 • Komunikacja zorientowana na problemy.
 • Komunikacja na linii czasu.
 1. 3. Tygrys, małpa, kozioł a może jeszcze ktoś. Praca z grupą cz.1. 30 godz. Listopad.

Zagadnienia:

 • Przynależność w grupie.
 • Dawanie i branie.
 • Porządki w grupie.
 • Cele indywidualne i grupowe.
 • Dynamika procesu grupowego.
 • Systemy i podsystemy w pracy z grupą.
 • Problemy z dyscypliną.
 1. 4. Tygrys, małpa, kozioł a może jeszcze ktoś. Praca z grupą cz.2. 30 godz. Grudzień.

Zagadnienia:

 • Rozumienie grupy i stosowanie metodyki.
 • Metodyka w pracy z grupą.
 • Systemy motywacyjne w pracy z grupą.
 • Technika zasiewania.
 • Technika przeformułowania.
 • Technika skalowania.
 • Budowania zmiany (strategiczne działania skoncentrowane na rozwiązaniu).
 1. 5. Ogród przyjaźni. Praca z rodziną dziecka cz.1. 30 godz. Styczeń.

Zagadnienia:

 • Dynamika rodziny.
 • Odpowiedzialność placówki i rodziny.
 • Rodzic ekspertem dziecka – technika prowadzenia rozmowy.
 • Trójkąty rodzinne i ich wpływ na generowanie problemów w placówce.
 • Rodzic narzekacz, gość, pasywny, roszczeniowy – jak z nimi pracować.

 1. 6. Ogród przyjaźni. Praca z rodziną dziecka cz.2. 30 godz. Luty.

Zagadnienia:

 • Techniki prowadzenia rozmów.
 • Praca z rodzicami, gdy jest mała zmiana.
 • Praca z rodzicami, gdy jest duża zmiana.
 • Praca z rodzicami – rozwiązywanie problemów grupowych.

 1. 7. Nić powiązań. Porządki systemowe w placówkach 30 godz. Marzec.

Zagadnienia:

 • Zasady systemowego funkcjonowania placówki (przynależność, porządek, wyrównanie),
 • Podsystemy w placówce.
 • Problemy systemowe i ich wpływ na porządek w systemie zajmującym się dziećmi i młodzieżą.
 • Cele placówki, cele indywidualne.
 • Role i ich znaczenie na zasadnicze funkcjonowanie opiekuńczo, wychowawcze.
 • Jak pracować z celami placówce.  
 • Miejsce rodziny w systemie zajmującym się dziećmi i młodzieżą.
 1. 8. Wyspa na morzu. Diagnoza placówki. Kwiecień.
 • Metoda prowadzenia wywiadu.
 • Stawianie hipotez.
 • Metoda ankiet.
 • Technika analizy dokumentów.
 • Metody socjologiczne.
 • Prowadzenie rozmowy w oparciu o wyniki diagnozy placówki.
 1. 9. Idąc po okręgu. Prowadzenie rozmów systemowych – konstrukcjonizm społeczny. Maj.

Zagadnienia:

 • Cyrkularność.
 • Stosowanie pytań cyrkularnych.
 • Problem systemowy czy system problemowy.
 • Karuzela zleceń.
 • Stawianie hipotez systemowych.
 • Znaczeniowość i rozwiązania indywidualne i systemowe.

10. Labirynt zmiany. Praca z Rada Szkoleniową – metody i sposoby. Cz.1. czerwiec 2012.

Zagadnienia:

 • Metoda wykładu.
 • Metody poglądowe.
 • Metody metafory.
 • Metoda projektu.
 • Metody aktywne skoncentrowane na rozwiązanie.

11. Idąc śladami słonia. Couching – cz.1. lipiec.

Zagadnienia:

 • Ekspert, doradza, "pomagacz" – różnice i podobieństwa.
 • Dialog wewnętrzny – systemowe prowadzenie rozmowy.
 • Praca indywidualna z przedstawicielem placówki.
 • Konstruowanie celów.
 • Budowanie zmiany w oparciu o zasoby.

12. Idąc śladami słonia. Couching – cz.2. sierpień.

Zagadnienia:

 • Kiedy pracować indywidualnie a kiedy zespołowo.
 • Terapia, psychoedukacja, edukacja – podobieństwa i różnice.
 • Kiedy i kogo zapraszać do współpracy nad rozwiązaniem danej kwestii.
 • Strategiczne sposoby rozmawiania.
 • Budowanie małych odcinków zmiany.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszty i płatności.

 1. Całość szkolenia wynosi 6000 zł. (bez kosztów pobytu). I rok 2460 zł. II rok 3600 zł.
 2. Płatności można dokonać w całości i wtedy koszt wynosi 5500 zł., albo w  8 ratach. Pierwsza rata ..............
 3. Przed pierwszym zjazdem należy dokonać pierwszej wpłaty  660 zł. na adres: Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych, Konto PKO BP I O/ BIELSKO BIAŁA 26 1020 1390 0000 6502 0022 5557. Dopisać: 2 letnie szkolenie dla konsultantów placówek ............
 4. Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50% zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.

Dodatkowe informacje:

 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez „Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych”.
 2. Każda godzina szkoleniowa jest godziną lekcyjną.
 3. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, które są wliczone w koszt szkolenia.
 4. Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Prowadzący:

PIOTR BEDNARCZYK – mgr pedagogiki, filozofii i katechetyki. Trener i psychoterapeuta terapii Gestalt. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (modalność systemowa). Ukończył 4 letni pełny cykl szkoleniowy z zakresu terapii systemowej rodzin (Kraków – Centrum Psychoterapii i Poznań – WTTS). Uczestniczył w kompleksowym szkoleniu (curriculum) z zakresu terapii ericksonowskiej) w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończył dwuletnie polsko – niemieckie szkolenie integrujące pracę Moshe Feldenkraisa oraz hipnoterapię Miltona H. Ericksona. Ukończył 2 letnie szkolenie: „Ustawienia systemowe rodzin według Berta Hellingera” i 2 letnie szkolenie: „Openness, Offenheit, Otwartość” oraz kurs mistrzowski z ustawień Berta Hellingera prowadzonego przez Berta Hellingera. Posiada Certyfikat z Diagnozy klinicznej DSM – IV, dyplom ukończenia „Terapii krótkoterminowej jako podejścia integrującego”.

Trener programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”, uprawnienia w „Treningu zastępowania agresji”, edukator MENiS.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutyczne i psychoedukacyjnej z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Założyciel Instytutu Psychoterapii i Ustawień Systemowych w Bielsku – Białej. Pracuje w Instytucie Psychoterapii i Ustawień Systemowych w Bielsku – Białej. Tel: 603 067 413 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INNE OSOBY ZAPROSZONE DO PROJEKTU - RAFAŁ PIETRZYK

 

Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować pod numer telefonu:

Sekretariat : pon.- pt. od godz.16.00-20.00

pod nr tel. 781 910 021 lub drogą internetową e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia