Warsztat przeznaczony jest dla kadry kierowniczej firmy.

 

CELE SZKOLENIA:

  • Zapoznanie się z podstawowymi strukturami rodzinnymi.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania schematów myślowych i ich zastosowanie na stanowisku kierowniczym.
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania partnerskich relacji rodzinnych i w firmie.
  • Zapoznanie się z myśleniem liniowym i cyrkularnym.
  • Zapoznanie  się z celowością rodzinną i firmy.

Więcej…

 

Każda organizacja napotyka na swojej drodze na bariery rozwoju, które mogą być spowodowane: niewłaściwym obiegiem informacji, złym delegowaniem obowiązków, konfliktami, brakiem lidera. W obecnych czasach organizacje funkcjonują w środowisku ciągłych zmian, dlatego też zmiany wewnątrz firmy powinny odbywać się w sposób szybki oraz z dużą skutecznością, a więc odpowiedzi na pytania nurtujące kadrę kierowniczą powinny prowadzić do natychmiastowego rozwiązania zaistniałych problemów.

Grupa docelowa:

  • adresowane do przedsiębiorców
  • Dyrektorzy
  • Kadra zarządzająca i menadżerowie
  • Właściciele firm
  • Kierownicy wysokiego i średniego szczebla

Więcej…

 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia