Instytut Psychoterapii >> Pozostałe propozycje >> Warsztaty dla rad ped.

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli szkół, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności prowadzeniu rozmów z rodzicami.

I CZĘŚĆ:

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie się z zakresami odpowiedzialności pomiędzy szkołą a rodziną,
 • Nabycie skutecznych umiejętności prowadzenia wywiadówek,
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji o konieczności skierowania dziecka do PPP,
 • Nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicami,
 • Zapoznanie się ze znaczeniem triangulacji w systemie rodzinnym,
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania, kiedy informować o problemie, a kiedy go rozwiązywać.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania, kiedy wzywać rodzica, kiedy zapraszać, a kiedy słuchać jego osobistych problemów.

Więcej…

 

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli szkół, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności prowadzeniu rozmów z rodzicami.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie się z pracą dotyczącą skoncentrowania na rozwiązaniu problemów.
 • Ugruntowanie wiedzy i sposobów rozmawiania z rodzicami z części pierwszej.
 • Analiza przypadków pracy z rodzicami i układanie strategicznych sposobów pracy.
 • Nabycie umiejętności zawierania kontraktów z rodzicami.
 • Nabycie umiejętności słuchania celów, z którymi przychodzi rodzic do szkoły.
 • Nabycie umiejętności kierowania uwagi rodziców na zasoby.
 • Zapoznanie się ze sposobami pracy grupowej z rodzicami.

 

Więcej…

 

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli szkół, pedagogów, psychologów szkolnych, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności budowania dyscypliny w klasie.

CELE WARSZTATU:

 • Zapoznanie się z różnymi stylami prowadzenia zajęć.
 • Zapoznanie się z różnymi zakłóceniami w klasie?
 • Nabycie umiejętności rozróżniania: co należy do dydaktyki, wychowania i opieki.
 • Nabycie umiejętności rozczytywania procesu grupowego podczas zajęć dydaktycznych.
 • Zapoznanie się ze skutecznymi porządkami w klasie.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Nabycie umiejętności budowania celów strategicznych w pracy z klasą.
 • Zapoznanie się z pracą dotyczącą skoncentrowania na rozwiązaniu problemów.
 • Analiza przypadków, dzieci, które sprawiają trudności wychowawcze.
 • Nabycie umiejętności budowania zmiany w procesie klasowym.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia skutecznej komunikacji.

Więcej…

 

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla nauczycieli szkół, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności rozpoznawania porządków systemowych w szkole lub w placówce.

 

CELE WARSZTATU:

 • Zapoznanie z pierwotnymi porządkami w systemie szkolnym,
 • Nabycie wiedzy z zakresu myślenia systemowego,
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów systemowych,
 • Nabycie wiedzy z zakresu różnych kontekstów w których żyje nauczyciel, dziecko,
 • Zapoznanie uczestników z hierarchią i jej wpływem na rozwój procesu wychowania,
 • Rozpoznanie pierwotnych przyczyn powstawania chaosu w szkole,
 • Zapoznanie się ze znaczeniem reguł formalnych i nieformalnych panujących w systemie szkolnym,
 • Nabycie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów dotyczące dzieci,

Więcej…

 

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli szkół, pedagogów, psychologów szkolnych, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności prowadzenia rozmów interwencyjnych.

 

CELE WARSZTATU:

 • Zapoznanie się ze strategiami rozmawiania.
 • Zapoznanie się z metodą scentrowania na rozwiązaniu.
 • Nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem.
 • Nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicami.
 • Nabycie umiejętności ocena ryzykownych zachowań dzieci.
 • Budowania strategii zmiany w oparciu o trudności wychowawcze dzieci.
 • Współpraca z rodzicami.

Więcej…

 

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla nauczycieli szkół, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności rozpoznawania porządków systemowych w szkole.

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie się z ze zjawiskiem agresji w środowisku szkolnym,
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania pomiędzy nadpobudliwością a przemocą.
 • Nabycie umiejętności pracy z całym zespołem klasowym, gdzie dochodzi do stałej przemocy,
 • Nabycie umiejętności działania w zespole nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy,
 • Nabycie umiejętności pracy z agresorem i ofiarom.

Więcej…

 

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, którzy zainteresowani są nabyciem umiejętności budowania metafory o bajki.

CELE WARSZTATU:

 • Poznawanie funkcjonowania wyobraźni w życiu dziecka.
 • Rozpoznawanie fundamentalnych problemów psychologiczno – rozwojowych dziecka.
 • Nabycie umiejętności tworzenia metafor terapeutycznych w odniesieniu do problemów dziecka.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się bajkami klasycznymi w celu rozwiązywania problemów dziecka.
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystania różnych znanych metod aktywnych w pracy z metaforą i bajką.

Więcej…

 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia