Instytut Psychoterapii >> Konferencje

19 października 2016

Każdy, kto pracuje z traumą doświadcza czarnego scenariusza, który tworzy człowiek. Są obszary, z którymi człowiek sobie radzi, ale są także obszary, z którymi sobie nie radzi. Każde doświadczenie kręcenia się w kółko zarówno dla klienta jak i dla terapeuty jest uciążliwe.
Trudno jest wtedy znaleźć rozwiązanie dla terapeuty jak i dla klienta.

Nasz świat jest tak zorganizowany, że wszyscy jesteśmy wystawieni na działanie negatywnych czynników niejednokrotnie powodujących doświadczenie traumy. Niniejsza konferencja skierowana jest do osób, które mają w swojej pracy styczność z ludźmi, którzy są bardziej niż inni narażeni na wystąpienie przeżyć traumatycznych. Zapraszamy, zatem praktyków i teoretyków działających w obszarze wychowania i edukowania dzieci oraz młodzieży, pomocy socjalnej, szeroko rozumianej profilaktyki a także stróżów prawa i takich, którzy swoimi kompetencjami i kwalifikacjami służą pomocą potrzebującym.


PLAN KONFERENCJI:

9.00 – 9.30 Otwarcie

9.30 – 10.15  wykład: mgr Rafał Pietrzyk:
„Z pokolenia na pokolenie – trauma w systemie”

10.15 – 11.00 wykład: dr n. med. Małgorzata Klecka:
„Prenatalne czynniki traumatyzujące.  FAS, jako wrodzona trauma”

11. 00 – 11. 30 przerwa kawowa.

11.30 – 12.15 wykład: mgr Barbara Grumuła:
„Trauma, jako nieodzowna część ludzkiego życia w kontekście rzeczywistości rodzin zastępczych” - (specyfiki rodzinnej pieczy zastępczej)

12.15 – 13.00 wykład: mgr Piotr Bednarczyk:
„Malując pędzlem po krzywych liniach życia„

13.15 – 14.00 panel dyskusyjny

Informacje organizacyjne i zgłoszenia:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przygotowaliśmy dla Państwa jedno miejsce. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowaną są do 15 września 2016 drogą mailową na:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie na numer 33/4794608 we wtorki i piątki w godzinach od 900 do 1400. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, jaką instytucję reprezentuje oraz kontakt do siebie (telefoniczny lub/i mailowy).

Udział w konferencji nie jest odpłatny, nie zapewniamy niestety miejsc parkingowych dla osób zmotoryzowanych.

Organizator: Sąd Rejonowy w Cieszynie, Beskidzki Instytut Psychoterapii. 

{mp3}Trudne-dzieci1{/mp3}

{mp3}Trudne-dzieci2{/mp3}

{mp3}Trudne-dzieci3{/mp3}

{mp3}Trudne-dzieci4{/mp3}

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach oraz Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji :

TRUDNE DZIECI” NAJBARDZIEJ KOCHAJĄ

która odbędzie się 23 maja 2012r. od godz.9.30  do 15.00 w Miejskiej  Bibliotece Publicznej –GALERA KSIĄŻKI ul. Nojego 2 B w Oświęcimiu.

Konferencja skierowana jest do władz oświatowych, organów samorządowych instytucji zaufania publicznego, do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli szkół  , pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz  wszystkich osób zainteresowanych tematyką .

 

Specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Psychoterapii i Ustawień Systemowych w Bielsku- Białej przybliżą problematykę „ dziecka trudnego”. Wykłady są prezentacją ich wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi, rodzinami i placówkami  zajmującymi się dziećmi i młodzieżą.

 

Z  wyrazami szacunku,

Renata Fijałkowska i    Piotr Bednarczyk

Dyrektor POW               Psychoterapeuta, trener MEN

 

Partnerami ,dzięki którym została zorganizowana konferencją są:

 

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wypełniony formularz i prosimy przesłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub (033) 8430203 fax. 26

 

"TRUDNE DZIECI” NAJBARDZIEJ KOCHAJĄ

23 MAJA 2012.

PLAN KONFERENCJI:

930 Rozpoczęcie konferencji.

1000 Pierwszy wykład: Trudne dzieci najbardziej kochają mgr Piotr Bednarczyk

1045 Drugi wykład: „Miłość do końca…” – o pedagogice Janusza Korczaka dr Katarzyna Gabryś

1130 -1200 Przerwa.

1200 – 1245 Trzeci wykład: Jak kochają zastępczy rodzice. dr Ida Szwed

1245 -1330 Czwarty wykład: To wszystko wina rodziców. Wprowadzenie do myślenia systemowego w rozumieniu człowieka mgr Rafał Pietrzyk

1345 – 1445 Panel – rozmowa o dzieciach, wychowaniu i opiece. Kierunki rozwoju w pracy z dzieci i ich rodzinami w opiece zastępczej i adopcyjnej.

 

WYKŁADOWCY:

I. Dr Ida Szwed Instytut Psychologii U Śl, od 18 lat współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym w Katowicach

II. Dr Katarzyna Gabryś pracuje w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu. Prowadzi zajęcia z  teorii wychowania, teorii pracy opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki ogólnej. W latach 2000 – 2011 była adiunktem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień aksjologii w pedagogice, etyki wychowania, podstaw etycznych i aksjologicznych wychowania oraz terapii osób niepełnosprawnych. Ponadto zajmuje się problematyką wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rolą komunikacji w  tymże procesie. Te zainteresowania łączy z praktyką wychowawczą, pracując od wielu lat w świetlicy dla dzieci wymagających wsparcia w rozwoju ze względu na trudne warunki rodzinne, gdzie prowadzi zajęcia edukacyjne, wychowawcze i socjoterapeutyczne.

III. mgr Piotr Bednarczyk – mgr pedagogiki, filozofii i katechetyki. Od 15 lat pracuje jako psychoterapeuta. Ma przygotowanie w zakresie terapii gestalt, systemowej, eriksonowskiej. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii modalność systemowa. Założyciel Instytutu Psychoterapii i Ustawień Systemowych w Bielsku – Białej

IV. mgr Rafał Pietrzyk - psycholog, absolwent UJ, absolwent Szkoły Trenerów, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), doświadczenie zawodowe w psychoterapii indywidualnej, rodzin i par, a także w pracy z młodzieżą, dziećmi (praca w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja). Wieloletni realizator "Szkoły dla rodziców", rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ukończył szkolenie w zakresie diagnozy oraz terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Ukończył zaawansowane szkolenie w zakresie terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

 

TEMATY KONFERENCJI:

I. „Trudne dzieci” najbardziej kochają.

Wykład jest prezentacją wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi, rodzinami i placówkami  zajmującymi się dziećmi i młodzieżą.

Poruszana problematyka jest zaproszeniem do refleksji nad zagadnieniem „trudnych dzieci”, które są określane z perspektywy dorosłych. Perspektywa dziecka jest inna. Dziecko pragnie spełniać oczekiwania rodziców, opiekunów, wychowawców. Pragnienie im pomóc w trudnych sytuacjach. Będzie to próba ukazania miłości dziecka względem dorosłych z punktu widzenia dynamiki indywidualnej jak i systemowej.

II „Miłość do końca…” – o pedagogice Janusza Korczaka.

Wystąpienie jest refleksją nad pedagogiką Janusza Korczaka z punktu widzenia współczesnego wychowawcy. W jej centrum są kluczowe dla korczakowskiej pedagogiki wartości: miłość, szacunek, odpowiedzialność. Budzenie tęsknoty za tymi wartościami można  odczytywać jako istotny cel wysiłków wychowawczych  Janusza Korczaka. Tytułowa „miłość do końca” jest miłością konsekwentną, silną, ugruntowaną w mądrości oraz szacunku dla dziecka. Jest też miłością budzącą w młodym człowieku tęsknotę za życiem w miłości i  kształtującą umiejętność kochania. Korczakowskie spojrzenie na priorytety w wychowaniu może być „życiodajną” inspiracją dla współczesnego pedagoga, często zagubionego w  świecie różnorodnych propozycji aksjologicznych.

III. Jak kochają zastępczy rodzice.

Wystąpienie oparte jest na badaniach na temat samotności rodziców zastępczych w tym także adopcyjnych. Coraz częściej otwarcie, także w mediach i pracach naukowych poruszany jest problem adopcji. Przysposobionych skłoni jesteśmy nazywać szczęściarzami, których los obdarował szansą a ich nowych rodziców dobroczyńcami. Tymczasem, pomimo tworzenia miejsca w swoich rodzinach dla dzieci niespokrewnionych, rodzice zastępczy i ich dzieci zmagają się z samotnością w swoich środowiskach, które nie dają wiary w ich miłość.

IV. To wszystko wina rodziców. Wprowadzenie do myślenia systemowego w rozumieniu człowieka

Główne punkty wykładu:

1. Ogólna teoria systemów (powstawanie i rozwój koncepcji) – bardzo krótko i ogólnie.
2. Właściwości systemu (ekwipotencjalność, ekwifinalność, cyrkularność, subsystemy, diady, triady).
3. Procesy emocjonalne w systemie (homeostaza, równowaga sił, triangulacje, dystans, rodzinna projekcja, przekaz transgeneracyjny).
4. Lojalność wobec systemu.
5. Systemowe rozumienie znaczenia i funkcji objawów.

MIEJSCE REALIZACJI:

Miejska Biblioteka Publiczna –GALERA KSIĄŻKI ul. Nojego 2 B w Oświęcimiu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenie telefoniczne lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; telefoniczne: 662 532 557 (33) 843 02 03 lub fax (33) 843 02 03 nr fax 26 Po zgłoszeniu telefoniczny lub emai: należy dokonać wpłaty (osoby z poza powiatu oświęcimskiego).

2. Uczestnicy konferencji z powiatu Oświęcimskiego mają udział bezpłatny, natomiast osoby z powiatu poza Oświęcimskiego płacą 30 zł. Kwotę należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji na konto Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych 43 - 300  Bielsko - Biała, Plac Smolki 7/3 26 1020 1390 0000 6502 0022 5557.

3. O swoim uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia