Instytut Psychoterapii >> Artykuły

Agresja dziecka w wieku przedszkolnym

Wśród wielu problemów skłaniających do refleksji nad kształtem życia współczesnego człowieka na szczególną uwagę zasługuje jakość międzyludzkich relacji. Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność, działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi.
Osoby agresywne stwarzają dla otoczenia zagrożenia wynikające czy to z uszkodzenia ciała wywołanego pobiciem, czy też okaleczenia „psychicznego” innej osoby z użyciem odpowiednich narzędzi agresji. Takie zachowanie nie kończy się tylko na osobniku agresywnym, ale udziela się innym, z którymi on przebywa.

 

Więcej…

 

WPŁYW PRZEDSZKOLA NA ROZWÓJ

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA

Prelekcja dla rodziców w przedszkolu w Bystrej 2010 r.

Podstawową grupą społeczną dziecka jest rodzina, potem przedszkole, a następnie szkoła. Niewątpliwie najważniejszym ogniwem w przekazywaniu dziecku wartości kulturowych jest rodzina. Członkiem rodziny staje się dziecko w chwili narodzin.
Bardzo ważne dla rozwoju społeczno –moralnego dziecka jest jak twierdzi : M . Ziemska: „czy jego pojawienie się w rodzinie jest faktem oczekiwanym , czy też wydarzeniem budzącym niechęć, bądź przyjmowanym obojętnie.” W rodzinie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty społeczne , tu powstają pierwsze więzi uczuciowe z matką, ojcem i członkami rodziny.

 

Więcej…

 

PRZYCZYNY KSZTAŁTOWANIA SIĘ AGRESJI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. WSTĘP

Świat końca dwudziestego wieku często określany jest przez środki masowego przekazu brutalnym światem zła. Agresja, przemoc i okrucieństwo to stałe komponent życia codziennego obecne w kontaktach międzyludzkich, na ulicach, w szkołach, w domach rodzinnych. Najbardziej niepokojący jest fakt, że zjawiska te stają się udziałem coraz większej liczby młodzieży, a nawet dzieci.

Jak podaje literatura przedmiotu zdefiniowanie agresji nie jest takie proste, ponieważ w potocznym słownictwie termin ten używany jest w wielu różnych znaczeniach.

 

Więcej…

 

ROLA PRZEDSZKOLA

W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECKA.

 

Wszelkie badania i codzienna praktyka wskazują na ogromne znaczenie w rozwoju człowieka wczesnego dzieciństwa do 5 roku życia. To właśnie w tym czasie kształtują się najważniejsze dla przyszłości elementy ludzkiej osobowości i intelektu. Sukces w życiu w dużej mierze zależy od zdolności poznawczych i niepoznawczych (ambicji,  motywacji, samodyscypliny, komunikacji, cierpliwości,  kontroli emocji, umiejętności pracy w grupie i z grupą). Mówi się, że pierwsze lata życia to „złoty okres” w rozwoju człowieka, bowiem kształtują się wtedy:

§        wrodzone umiejętności;

§        silna wewnętrzna motywacja do działania i uczenia się;

§        potrzeba działania i rozwijania zdolności poznawczych;

§        potrzeba poznawania, poszukiwania, dociekania, doświadczania,

odkrywania i wnioskowania.

 

Więcej…

 

DROGI UCZESTNIKU TRENINGU ROZWOJOWO – TERAPEUTYCZNEGO:

„W OGRODZIE PAMIĘCI”.

Chciałbym Ci przybliżyć czym charakteryzuje się praca osobista o charakterze rozwojowo terapeutycznym.

1.     Jest 6 spotkań półtoradniowych.

2.     Przez sześć kolejnych spotkań będziesz mógł realizować swoje cele rozwojowe i terapeutyczne. Tzn. , że każdy z nas ma coś co chciałby w sobie rozwinąć, np. umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć, stawianie granic (mówienie asertywne), wzmocnić swoje poczucie własnej wartości itd. Jednym słowem rozwijanie tego co mam i posiadam w sobie.  Innym celem jest praca własna tzn., że jeśli zdarzy ci się, że chcesz w jakiś sposób rozwiązać swój kłopot, który ci dokucza od dłuższego czasu możesz to uczynić podczas tych spotkań. Grupa jest najlepszym miejscem by ci pomóc.

 

Więcej…

 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia