Superwizja grupowa

Jest doświadczeniem grupowym. Zainteresowana osoba, lub zespoły mogą skorzystać z superwizji, której celem jest pomoc osobom, zespołom znaleźć odpowiedź na różne pytania i problemy związane z ich pracą. Mamy więc dwie formy pracy:

1. Superwizja grupowa w Instytucie Psychoterapii i Ustawień Systemowych.

2. Superwizja zespołów np. wychowawców Domów Dziecka, którzy pracują na rzecz kientów

AD.1. Kiedy mamy do czynienia z grupą zorganizowaną w Instytucie Psychoterapii i Ustawień Systemowych, wtedy uczestnicy superwizji grupowej są z różnych instytucji, np. gabinetu terapeutycznego, szkoły, Poradnia Psychologiczni - Pedagogiczna, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej itd. Uczestniczy grupy spotykają się raz w miesiącu przez 5 godzin lekcyjnych. Przykładowe poruszane obszary superwizyjne to:

 • indywidualna dynamika klienta,
 • relacja pomiędzy pomagającym a klientem,
 • wpływ instytucji na bezpośrednią pracę z klientem i sposoby radzenia sobie,
 • zasoby klienta i terapeuty
 • dynamika systemowa klienta,
 • Postrzeganie klienta i osoby pomagającej danych problemów i celów zmiany,
 • idt.

AD.2. W drugim przypadku, praca superwizyjna dotyczy całych zespołów pracujący na rzecz klientów, dzieci, młodzieży, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej itd. W tym przypadku akcent w superwizji jest położony na:

 • indywidualna dynamika klienta,
 • relacja pomiędzy pomagającym a klientem,
 • wpływ instytucji na bezpośrednią pracę z klientem i sposoby radzenia sobie,
 • zasoby klienta i terapeuty
 • dynamika systemowa klienta,
 • Postrzeganie klienta i osoby pomagającej danych problemów i celów zmiany,
 • idt.
 • W przypadku superwizji zespołu zwraca się uwagę na:
 • współpracę w zespole w na rzecz klienta,
 • na wzajemne doskonalenie w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, interwencyjnej w całym zespole.

Poszczególne zespoły, lub grupa składająca się z różnych przedstawicieli placówek może znaleźć rozwiązanie dla swoich kłopotów w pracy zawodowej.

Podczas superwizji grupowej lub zespołowej, prowadzący superwizję pomaga odpowiedzieć uczestnikom na różne pytania związane z jego pracą:

 • jaka jest relacja z klientem,
 • jak jest dynamika klienta (indywidualna i systemowa
 • jakie zasoby i ograniczenia ma klienta,
 • jaki jest cel terapeutyczny i problemy z nim związane,

 • dynamika zespołu i ich stosunek do klienta.
 • itd.

Prowadzenie superwizji odbywa się w różny podejściach:

1. Systemowej,

2. Ericksonowskiej.

3. Gestaltowskiej.

Używane są także różne techniki:

 • praca na dwóch krzesłach,
 • elementy psychodramy,
 • karuzela zleceń,
 • genogram,
 • transe hipnotyczne,
 • itd.

Superwizja odbywa się raz w miesiącu przez 5 godzin lekcyjnych (4 godziny zegarowe).

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia