1. Terapia indywidualna:

Koszt: 150 zł za sesję (50 min) - PIOTR BEDNARCZYK

2. Sesja integracji oddechem, Breath coaching, konsultacje indywidualne:

Koszt: 100 zł za sesję (50 min) - DARIUSZ MAŁOJŁO

3. Terapia rodzinna:

Koszt: 150 zł za sesję (50 min) W przypadku dwóch prowadzących terapeutów 200 zł)

4. Terapia pary:
Koszt: 150 zł za sesję (50 min) W przypadku dwóch prowadzących terapeutów 200 zł)

5. Ustawienia pracy indywidualnej:
Koszt: 150 zł za sesję (50 min)

6. Specjalistyczna praca z traumą.

Somatic Experiencing® Koszt: 150 zł za sesję (50 min) - PIOTR BEDNARCZYK

Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy® Koszt: 200 zł  (100 min) DARIUSZ MAŁOJŁO

Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy® Koszt: 300 zł  (100 min) - PIOTR BEDNARCZYK

Dla klientów anglojęzycznych:

Biodynamic Breath and Trauma Release® Koszt: 350 zł (90 minutes) -  DARIUSZ MAŁOJŁO

 

7. Coaching w kontekście indywidualnym: Koszt : 150 zł za sesję (50 min)

8. Rehabilitacja - Indywidualna praca z ciałem metoda feldenkraisa z hipnoterapią M. Ericksona:

Koszt: 150 zł za sesję (50 min)

 


USTAWIENIA INTENCJI W GRUPIE: - prowadzi Piotr Bednarczyk :

I. Klient:
A) Ustawienie - praca własna 400 zł (od września 2018r 450 zł.)
B) Ustawienie pary, rodzinne: 400 zł (od września 2018r 450 zł.).

II. Obserwator
A) za uczestnictwo niezależnie czy uczestniczy się jeden czy dwa dni: 100 zł

USTAWIENIA ORGANIZACYJNE:

Koszt ustawienia : 500 zł

Uwaga!

Osoby, które chcę skorzystać z ustawienia systemowego w kontekście grupowym są zobowiązane skorzystać z indywidualnej konsultacji. Koszt konsultacji 150 zł. Dotyczy to osób, które nie korzystają z usług Instytutu. Jeżeli osoba korzysta z terapii w Instytucie, wtedy koszt konsultacji jest włączony w proces terapii.


COACHING:  w kontekście grupowym:

1. Dla właścicieli firm 2200 zł za 10 spotkań po 4 godziny raz w miesiącu. Koszt od osoby.

2. Dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych 1800 zł za 10 spotkań po 4 godziny raz w miesiącu. Koszt od osoby.

3. Wyjazdowe coaching dla zespołów firm za 1 dzień 3500 - 4000 zł.


SUPERWIZJE DLA ZESPOŁÓW:

- wyjazdowe 2500 zł za dzień (10 godz. lekcyjnych)

- stacjonarne i systematyczne przez 1 rok do 50 km 1200 zł. za spotkanie (5 godzin lekcyjnych). W przypadku nieregularnej superwizji, np. co drugi miesiąc koszt  1000 zł za spotkanie - kwota do uzgodnienia.

- jednorazowa konsultacja zespołu 1500 zł. za 5 godziny lekcyjnych.

SUPERWIZJA INDYWIDUALNA:

45 - 50 minut 150 zł


WYJAZDOWE SPOTKANIA (ZA JEDEN DZIEŃ 2000 ZŁ)

- superwizja zespołu

- warsztaty szkoleniowe organizowane przez instytucję.


Rachunki,które Państwu wystawiamy mogą zawierać wyłącznie dane dotyczące nabywcy (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz adresu), jakie znajdują się na dokumencie wpłaty,który otrzymamy od Państwa,dlatego bardzo Państwa prosimy  o rozwagę przy wypełnianiu przelewów bankowych.

  • Rachunki wystawiamy zawsze w miesiącu, w którym przychodzi wpłata.

  • Rachunki wystawiamy na wyraźną prośbę osób zainteresowanych, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny,  mailowy lub listowy z sekretariatem Instytutu Psychoterapii i Ustawień Systemowych w Bielsku-Białej.
  • WPŁATY PROSZĘ DOKONAĆ NA BESKIDZKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII, 43 - 300 BIELSKO - BIAŁA, UL. MICKIEWICZA 39/7
  • KONTO PKO BP II ODDZIAŁ BIELSKO - BIAŁA
  • NR 26 1020 1390 0000 6502 0022 5557 Dopisać temat szkolenia, treningu lub warsztatu.


Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia