Instytut Psychoterapii >> Pozostałe propozycje >> Superwizja indywidualna

Superwizja indywidualna

Jest doświadczeniem indywidualnym, tzn. osoba zainteresowana (terapeuta, pracownik socjalny, kurator, nauczyciel, pedagog, psycholog, interwent itd.) może w spotkaniu indywidualnym znaleźć rozwiązanie dla swoich kłopotów w pracy zawodowej.

Podczas superwizji indywidualnej prowadzący superwizję pomaga np. terapeucie odpowiedzieć sobie na różne pytania związane z jego pracą:

 • jaka jest relacja z klientem,
 • jak jest dynamika klienta (indywidualna i systemowa
 • jakie zasoby i ograniczenia ma klienta,
 • jaki jest cel terapeutyczny i problemy z nim związane,
 • itd.

Prowadzenie superwizji odbywa się w różny podejściach:

1. Systemowej,

2. Ericksonowskiej.

3. Gestaltowskiej.

Używane są także różne techniki:

 • praca na dwóch krzesłach,
 • elementy psychodramy,
 • karuzela zleceń,
 • genogram,
 • transe hipnotyczne,
 • itd.

Czas trwania superwizji indywidualnej wynosi 50 minut.

 


Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia