BUSINESS COACHING -

DORADZTWO DLA MAŁYCH FIRM.Każda organizacja napotyka na swojej drodze na bariery rozwoju, które mogą być spowodowane: niewłaściwym obiegiem informacji, złym delegowaniem obowiązków, konfliktami, brakiem lidera. W obecnych czasach organizacje funkcjonują w środowisku ciągłych zmian, dlatego też zmiany wewnątrz firmy powinny odbywać się w sposób szybki oraz z dużą skutecznością, a więc odpowiedzi na pytania nurtujące kadrę kierowniczą powinny prowadzić do natychmiastowego rozwiązania zaistniałych problemów. Gdy masz kłopoty w firmie możesz skorzystać z doradztwa w zakresie:

Kierowania i zarządzania.

 

 • Przechodzenia od odpowiedzialności jednoosobowej do odpowiedzialności zespołu.
 • Kierowania zasobami ludzkimi i innymi...
 • Ustalania i optymalizowania celów
 • Zorientowania na cel w zespole
 • Weryfikacji sukcesów i problemów.
 • Budowania zmiany szeroko rozumianej.
 • Zarządzania konfliktami
 • Zarządzania czasem
 •  

  KOSZTY: Jedna sesja  (spotkanie) 150 zł. (50 minut).

  Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia