Instytut Psychoterapii >> O Nas >> Instytut

Doskonalenie zespołu

Odbywa się poprzez różne formy samodoskonalenia.

1. Wewnętrzna kowizja. Zespół terapeutów Instytutu wraz z terapeutami zaproszonymi z zewnątrz udoskonalają swoje umiejętności poprzez koleżeńskie udzielanie sobie superwizji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

2. Systematyczne korzystanie ze szkoleń z zakresu psychoterapii, czy też psychoedukacji.

Zespół aktualnie szkoli się w różnych podejściach terapeutycznych - w zakresie terapii systemowej i Somatic Experiencing.

MISJA FIRMY

Wspieranie rozwoju człowieka zarówno w dążeniu do szczęścia osobistego jak i rodzinnego uwzględniając jego środowisko z którego wyrasta i jego światopogląd.

CEL I FILOZOFIA PRACY

Działalność terapeutyczna oparta jest na myśleniu antropologicznym - filozofii osoby i filozofii dialogu a także na myśleniu systemowym, biorąc pod uwagę rodzinę i środowisko klienta.
Podstawą budowania zmiany klienta są:

- jego tendencja do rozwoju i z nią związany jego potencjał,
- wolność jako potencjalność służąca rozwojowi człowieka,
- miłość do rodziny i z nią związane uwarunkowania - często jako czynniki wspierające i ograniczające,
- zdarzenia życiowe traktowane jako dar, który wspiera rozwój i wzrost człowieka.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PSYCHOTERAPII:

1. Psychoterapia indywidualna.
2. Psychoterapia grupowa.
3. Psychoterapia rodzinna.
4. Terapia uzależnień.
5. Ustawienia systemowe:
Osobiste, Rodzinne, Pary, Firmy, Superwizyjne, Placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą.
6. Szkolenia z zakresu:
Psychoterapii, Psychoedukacji (szkoły dla rodziców), Profilaktyki.
7. Coaching:
Indywidualny, Grupowy.
8. Superwizje:
Indywidualne, Grupowe (dla oświaty i placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą)

 

HISTORIA BESKIDZKIEGO INSTYTUTU PSYCHOTERAPII

I. Od 1997 roku firma powstała pod nazwą Gabinet Psychoedukacji i terapii z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach.
II. W 2000 roku działalność psychoedukacyjna i terapeutyczna została włączona w Bielski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.
III. Od 2004 roku firma przekształciła się w Instytut Psychoterapii.
IV. Od 2008 firma nazywa się Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych.
V. Od 2014 firma nazywa się Beskidzki Instytut Psychoterapii.


HISTORIA OSÓB ZWIĄZANYCH Z BESKIDZKIM INSTYTUTEM PSYCHOTERAPII

W lutym 2017 po wieloletniej współpracy z Beskidzkim Instytutem Psychoterapii pożegnali się terapeuci Anna Kupiec, Rafał Pietrzyk oraz Marzanna Pietrzyk. Natomiast od 2018 roku, Barbara Grumuła i Anna Nadulska pożegnali się z Instytutem.

Osoby pracujące prowadzące terapię w ramach Beskidzkiego Instytutu Psychoterapii do 2017 roku:

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia