ROLA PRZEDSZKOLA

W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECKA.

 

Wszelkie badania i codzienna praktyka wskazują na ogromne znaczenie w rozwoju człowieka wczesnego dzieciństwa do 5 roku życia. To właśnie w tym czasie kształtują się najważniejsze dla przyszłości elementy ludzkiej osobowości i intelektu. Sukces w życiu w dużej mierze zależy od zdolności poznawczych i niepoznawczych (ambicji,  motywacji, samodyscypliny, komunikacji, cierpliwości,  kontroli emocji, umiejętności pracy w grupie i z grupą). Mówi się, że pierwsze lata życia to „złoty okres” w rozwoju człowieka, bowiem kształtują się wtedy:

§        wrodzone umiejętności;

§        silna wewnętrzna motywacja do działania i uczenia się;

§        potrzeba działania i rozwijania zdolności poznawczych;

§        potrzeba poznawania, poszukiwania, dociekania, doświadczania,

odkrywania i wnioskowania.

 

 

Jest to też najlepszy okres do niwelowania dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, korygowania dysfunkcji, a także wyrównywania zaniedbań środowiskowych. Przedszkole jest miejscem, w którym  ten ogromny potencjał ma szansę być wykorzystany, bowiem uczestnictwo dziecka w grupie przedszkolnej umożliwia dziecku  dostęp do najróżniejszych bodźców pozwalających mu rozwijać umiejętności społeczne, intelektualne i emocjonalne oraz  kreatywność działania.

Oto kilka argumentów, dla których przedszkole ma takie znaczenie w rozwoju dziecka:

  • znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia,
  • wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole– dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania,
  • uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej – zgoda na dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie samodzielności; jednocześnie pozwala na budowanie pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym,
  • grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem nauczyciela relacje stanowią bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju umiejętności językowych – wzbogacanie zasobu słów i jasne formułowanie swych myśli,
  • wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się,
  • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników,
  • obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności – nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka,
  • w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotować do uczenia się przez całe życie i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne,
  • uczestnictwo dziecka w grupie przedszkolnej umożliwia rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, m. in.: zgoda na dłuższe rozstanie z rodzicem; rozwijanie samodzielności; akceptacja oczekiwania na swoją kolej; pokonywanie niepowodzeń; uczenie się funkcjonowania w grupie i z grupą; budowanie relacji ze światem zewnętrznym.

 

Rafał Pietrzyk

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia