DROGI UCZESTNIKU TRENINGU ROZWOJOWO – TERAPEUTYCZNEGO:

„W OGRODZIE PAMIĘCI”.

Chciałbym Ci przybliżyć czym charakteryzuje się praca osobista o charakterze rozwojowo terapeutycznym.

1.     Jest 6 spotkań półtoradniowych.

2.     Przez sześć kolejnych spotkań będziesz mógł realizować swoje cele rozwojowe i terapeutyczne. Tzn. , że każdy z nas ma coś co chciałby w sobie rozwinąć, np. umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć, stawianie granic (mówienie asertywne), wzmocnić swoje poczucie własnej wartości itd. Jednym słowem rozwijanie tego co mam i posiadam w sobie.  Innym celem jest praca własna tzn., że jeśli zdarzy ci się, że chcesz w jakiś sposób rozwiązać swój kłopot, który ci dokucza od dłuższego czasu możesz to uczynić podczas tych spotkań. Grupa jest najlepszym miejscem by ci pomóc.

 

 

3.     Podczas spotkań będzie można uczestniczyć w różnych formach pracy, np.

  • Proponowana jest tzw. praca w wyobraźni, dzięki temu doświadczeniu będziesz mógł mogła łatwiej zbliżyć się do różnych obszarów swojego życia, zasobów itd.
  • Inna forma pracy dotyczy różnego rodzaju ćwiczeń w trójkach, parach, małych grupach. Celem jest nabywanie umiejętności kontaktowania się z drugim człowiekiem, uwrażliwianie się na siebie samego i na różne obszary własnego życia w kontakcie z drugą osobą.
  • Kolejną formą pracy jest praca terapeutyczna. Kiedy ktoś zgłosi, że chce rozwiązać swój problem i osiągnąć jakiś cel w swoim życiu, wtedy będę posługiwał się różnymi formami pracy: psychodramą, eksperymentem gestaltowskim, ustawieniami traumy, ustawieniem rodzinnym. Forma pracy jest zależna od zgłaszanego problemu i celu jaki sobie stawia osoba, która chce zmiany.

4.     Uczestnik grupy rozwojowo – terapeutycznej, który decyduje się na udział w 6 spotkaniach zobowiązuje się uczestnictwa we wszystkich sesjach. Ma to ogromne znaczenie dla całego procesu osobistego rozwoju a także dla dynamiki grupowej. Poza tym wśród uczestników wywiązuje się więź a także buduje zaufanie, a to z kolei wpływa na osobistą i grupową zmianę.

5.     Podczas pracy treningowej, uwaga jest skierowana na trzy czasy: przeszły, teraźniejszy, przyszły, co oznacza, że czasami zdarza się, że chcemy iść do przodu, ale nas coś trzyma z przeszłości, a problem pojawia się w teraźniejszości. Dlatego wzięcie pod uwagę trzech czasów jest uzasadnione i wzbogacające pracę rozwojowo – terapeutyczną.

6.     Różnica pomiędzy ustawieniami a treningiem rozwojowo – terapeutycznym.

  • Ustawienia są nastawione na rozwiązanie konkretnego problemu i osiągnięcie zamierzonego celu.
  • Są formą jednorazową, a więc osoba umawia się z prowadzącym na konkretne zadanie i cel.
  • Trening rozwojowo terapeutyczny umożliwia nie tylko rozwiązanie danego problemu, ale równocześnie bada proces jaki się dzieje po pracy terapeutycznej, a także dotyka innych ważnych obszarów rozwojowych.
  • Zadaniem treningu jest rozwijanie różnych obszarów życia w dowolnym czasie, podczas kolejnych spotkań – nie tworzy przymusu pracy. Można pracować zgodnie we własnym rytmie, natomiast większy przymus pracy jest podczas ustawień (umówiłem się więc muszę rozwiązać swój problem).

7.     Każdy uczestnik treningu może równocześnie korzystać z terapii indywidualnej jeśli ma takie życzenie, ale u innego terapeuty niż jest nim prowadzący. Zachęca się jednak żeby podczas tego czasu, nie korzystać z terapii indywidualnej. Jeśli natomiast po danym spotkaniu treningowym pojawiają się trudności, wtedy uczestnik może zadzwonić do prowadzącego i z nim o nich porozmawiać. Jeśli oboje uznają, że jest potrzebna dodatkowa konsultacja (uczestnik nie jest w terapii), wtedy uczestnikowi może być zaproponowany terapeuta, albo sam go znajdzie.

Prowadzący:

Piotr Bednarczyk

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia