Instytut Psychoterapii >> Bezpłatne wykłady

1.Trudne dzieci kochają najbardziej - 23.02.2012r. od godz.18.30-20.00

CEL : Ukazanie wielkiej miłości trudnego dziecka wobec różnych systemów (rodzinnego, szkolnego, społecznego).

ZAKRES TEMATYCZNY: (zagadnienia).

 • Zaburzenia dziecięce (np. depresja, zaburzenia zachowania, anoreksja, bulimia),
 • Dynamika miłości dziecka w systemie rodzinnym.
 • Dynamika miłości dziecka względem grup dziecięcych.
 • Krzywdzące interpretacje  zachowań dziecięcych.
 • Zachowania dziecięce motorem budowania zmiany w dorosłych (rodzicach, wychowawcach).
 • Rodzicielstwo i nowy sposób spostrzegania własnych dzieci.

CZAS TRWANIA. 50 – 60 MINUT + DYSKUSJA.

2.Bycie rodzicem - najtrudniejsza sztuka- 29.03.2012r. od godz. 18.20-20.00

Wykład jest zbiorem refleksji po wielu latach pracy z rodzicami, dziećmi, małżonkami, osobami przygotowującymi się do rodzicielstwa i tymi, którzy rodzicielstwem zostali "zaskoczeni". Jedna z autorek książek o wychowaniu rozpoczęła tak: "Najlepszym rodzicem byłam zanim urodziłam pierwsze dziecko". Rzadko się zdarza, żeby ktoś nas uczył świadomie tej sztuki. Najczęściej opieramy się na tym, co robili nasi rodzice. W związku z tymi doświadczeniami czasem chcemy postępować jak oni, a częściej postanawiamy robić odwrotnie. Rzeczywistość dostarcza nam jednak sytuacji, w których kompletnie nie mamy pojęcia co robić. Podejmujemy wtedy decyzje, których nie jesteśmy pewni, mamy pełno wewnętrznych dylematów, potem pojawia się poczucie winy. Jak znaleźć się w tym gąszczu funkcji, obowiązków, powinności i dylematów?


3.Narkotyki i alkohol wśród dzieci i młodzieży -26.04.2012r. od godz. 18.30-20.00

Spojrzenie oczami dzieci, młodzieży oraz osób pracujących z uzależnionymi poniżej 18 roku życia na: zyski ze stosowania używek, profilaktykę prowadzoną w szkołach, najczęściej spotykane mity dotyczące uzależnień, strategię postępowania dorosłych oraz instytucji wobec nieletnich mających problem. Ponadto omówienie czynników i działań służących i nie służących terapii.


4.Okres dojrzewania -wyzwanie nie tylko dla rodziców -31.05.2012r. od godz. 18.30-20.00

Czas dorastania to most, przez który człowiek przechodzi od beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości. Czas, który wypełniają złożone, nierzadko burzliwe zjawiska, związane ze zmianami fizjologicznymi i psychicznymi. Okres dojrzewania – adolescencji – jest kryzysowym momentem w życiu każdego młodego człowieka. Kryzys polega na załamaniu się wypracowanych wcześniej i skutecznych dotychczas sposobów zaspokajania własnych potrzeb i radzenia sobie w środowisku rodzinnym i społecznym. Dotychczasowa adaptacja załamuje się pod wpływem intensywnych i gwałtownych zmian zachodzących na co najmniej trzech ważnych dla jednostki życiowych obszarach.(biologicznej, społecznej, rodzinnej) Konsekwencją zmian zachodzących w opisanych wyżej obszarach jest nieuchronny dla okresu adolescencji kryzys tożsamości i poszukiwanie odpowiedzi kim jestem i co dalej ?


5.Uwikłania rodzinne i sposoby ich przezwyciężania -28.06.2012r. od godz.18.30-20.00.

CEL: zapoznanie uczestników wykładu z różnymi dynamikami rodzinnymi i sposobami uwalniania się od dysfunkcji.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Struktura rodziny i jej wpływ na życie człowieka.
 • Więź i przynależność jako sposób funkcjonowania rodziny.
 • Porządek, dawanie i branie jako sposób zachowania się członków rodziny.
 • Czy żyję własnym życiem?
 • Wolność i przynależność do rodziny.
 • Traumy rodzinne i ich wpływ na życie jednostki.
 • Przekazy rodzinne konstruktywne jak i destrukcyjne.
 • Sposoby uwalniania się z destrukcyjnych zachowań rodzinnych z jednoczesnym budowaniem szacunku wobec rodziców.

CZAS TRWANIA. 50 – 60 MINUT + DYSKUSJA.


6. "Agresywne dziecko - jak mu pomóc?" - 27.09.2012r. od godz.18.30-20.00.


Agresja to zjawisko znane nam dobrze, spotykamy się z nią na co dzień, czy to w zachowaniach ludzi wokół nas, czy w mediach.
Agresja dziecka jest szczególnie niepokojąca, zwłaszcza jeśli dotyczy naszych "latorośli".
Wykład jest próbą zebrania mojej wiedzy i doświadczeń w zakresie tych zjawisk.

7. „Świat współczesnych uzależnień” - 25.10.2012r. od godz. 18.30-20.00.

Uzależnienia jako znak naszych czasów; gdzie leży granica między zdrowym korzystaniem z oferty, jaką niosą współczesne media, zdobycze techniki i usługi, a chorobą? Kto najczęściej poszukuje pomocy terapeutycznej? Z jakimi dylematami i trudnościami zmagają się terapeuci?

8. "Początki budowania więzi. Co służy bliskości a co rozdziela dziecko od rodziców w czasie narodzin

i zaraz po nich?" - 22.11.2012r. od godz.18.30-20.00.

Wykład będzie okazją do  podzielenia się swoimi doświadczeniami z kilkunastoletniej pracy z rodzicami w szkole rodzenia          i konsultacji dla kobiet karmiących piersią. Odpowiemy na pytanie jakie znaczenie  w życiu naszych dzieci ma sposób, w jaki przychodzą one na świat, w jaki sposób są karmione w pierwszych miesiącach życia? Jak współczesny model opieki medycznej nad kobietami rodzącymi wpływa na  ich  kontakt z dziećmi?  Jakie ma znaczenie i na czym polega dobre wsparcie obojga rodziców, a szczególnie matki  w pierwszych tygodniach po porodzie?

9."Zagrożenia okresu dojrzewania " - 27.12.2012r. od godz.18.30-20.00.

W dzisiejszym świecie obserwujemy wiele zjawisk i zachowań ryzykownych i niebezpiecznych w zachowaniach nastolatków. W mediach każdego dnia jest przedstawianych bardzo dużo informacji dotyczących niepokojących zachowań. Równocześnie brak jest jakichkolwiek wskazówek dla rodziców i opiekunów mówiących o tym czy ich  dziecko jest w ryzyku czy też zagrożeniu w tym trudnym czasie dojrzewania. Szukając właściwych metod postępowania z nastolatkiem, często rodzice są pogubieni. Zadają sobie pytanie jak właściwie postępować ?

10.„Dylematy w związku i sposoby ich rozwiązywania”. -31.01.2013r od godz.18.30-20.00.

Piotr Bednarczyk: „Dylematy w związku i sposoby ich rozwiązywania”.

Każdy związek mężczyzny i kobiety ma swoją dynamikę. Kobieta coś wnosi do związku i mężczyzna. Każdy z nich ma jakieś oczekiwanie od drugiej osoby, i marzenia. Co ich połączyło? Jakie jest początek związku? Czy mamy do czynienia z miłością od pierwszego wejrzenia, drugiego czy trzeciego? Na te pytania i inne podczas tego wykładu postaram się odpowiedź.

11. Ula Grzywa :  "Rodzina, szkoła a dziecko niepełnosprawne"  28.02.2013r. od godz. 18.30-20.00.

Zagadnienia:
1. Systemowy model funkcjonowania rodziny.
2. Przeżycia emocjonalne rodziców po uzyskaniu informacji o niepełnosprawności dziecka.
3. Co myślę sobie o swoim dziecku? Czym dla mnie jest jego niepełnosprawność?
4. Przemiany przeżyć emocjonalnych rodziców wraz z rozwojem dziecka.
5. Postawy otoczenia społecznego wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
6. Szkoła, rodzina, dziecko, praca - społeczna i terytorialna przynależność - czyli tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.


12. "Dziecko nadpobudliwe czy źle wychowane?" -21.03.2013r. od godz. 18.30-20.00.

W praktyce diagnostycznej często spotykam się z przypadkami dzieci określanych jako "nadpobudliwe". Kto je tak definiuje? Co to jest "nadpobudliwość"?
Gdzie jest granica objawów zaburzeń fizjologicznych i trudności wychowawczych? Te i inne pytania stawiają sobie wszyscy, którzy zajmują się dziećmi.

13. "Czy moja osobista historia jest lustrzanym odbiciem mojej przyszłości ?" -25.04.2013r. od godz.18.30-20.00.

Moja osobista historia zawiera w sobie  wszystkie moje doświadczenia zdobyte w przeciągu całego mojego życia. W niej zapisują się przeżyte wydarzenia, fakty, historie oraz  wzorce zarówno te pozytywne jak i negatywne. Ślad tych doświadczeń zostają ukryte w naszej własnej części nieświadomej i wpływa na nasze świadome intencje i decyzje, które zapraszamy  w stronę przyszłości. Czy w takim razie nasza przyszłość jest wolna od doświadczeń z przeszłości czy może nią  zdeterminowana? Jaki udział ma nasza osobista wolność w kształtowaniu się naszej  przyszłości?

Na te i inne pytania będę się starał odpowiedzieć w/w wykładzie.

14. "Zagrożenia okresu dojrzewania " - 23.05.2013r. od godz.18.30-20.00.

W dzisiejszym świecie obserwujemy wiele zjawisk i zachowań ryzykownych i niebezpiecznych w zachowaniach nastolatków. W mediach każdego dnia jest przedstawianych bardzo dużo informacji dotyczących niepokojących zachowań. Równocześnie brak jest jakichkolwiek wskazówek dla rodziców i opiekunów mówiących o tym czy ich  dziecko jest w ryzyku czy też zagrożeniu w tym trudnym czasie dojrzewania. Szukając właściwych metod postępowania z nastolatkiem, często rodzice są pogubieni. Zadają sobie pytanie jak właściwie postępować ?

15."Od deficytów do zasobów. Co wspiera nasz osobisty rozwój?" -wyjątkowo w środę 26.06.2013r.

Spostrzeganie rzeczywistości jaka nas spotyka zaczyna się często pod kątem problemów. Wtedy nadajemy znaczenie rzeczywistości od strony negatywnej. Mamy okazję widzieć świat przez okulary pesymizmu. Całkiem inaczej dzieje się, gdy tą samą rzeczywistość spostrzegamy od strony pozytywnej i widzenie sensu doświadczeń jakie nas spotykają. Podczas wykładu będę się starał przybliżyć doświadczanie zasobów w codziennym życiu.

16. "W moim ogrodzie pamięci i przyszłości -szansa czy zagrożenie ?" -wtorek 1.10.2013r.

od godz. 18.30.-20.00. -prowadzi Piotr Bednarczyk.

17. "Dziecięce marzenia -od realności do fantazji." -wtorek 29.10.2013r.

od godz. 18.30 - 20.00 -prowadzi Rafał Pietrzyk -obowiązkowe zgłoszenia telefoniczne gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod nr. tel. 781 91 00 21.

18. " W rodzinnym labiryncie uzależnień " -wtorek 26.11.2013r.

od godz. 18.30 - 20.00 -prowadzi Anna Nadulska i Piotr Bednarczyk -obowiązkowe zgłoszenia telefoniczne gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod nr. tel. 781 91 00 21.

 

19. "Zakochany nastolatek - bać się czy cieszyć ?" - wtorek 17.12.2013r.

20."Miłość i inne uczucia dorosłych i nie tylko. Zasób nasz czy obciążenie ?" prowadzi Piotr Bednarczyk i Barbara Grumuła 28.01.2014r.

21." Ze strachu przed życiem, czyli o "zyskach" ze stosowania używek przez młodzież " - 25.02.2014r. od godz.18.30-20.00. -prowadzi Anna Nadulska.

 

22." Wywieranie wpływu czy manipulacja -kulisy marketingu." - 25.03.2014r. od godz.18.30-20.00. -prowadzi Rafał Pietrzyk.

23. "Relacja ze sobą, drugim człowiekiem oraz ze światem - coś na dobry początek." -29.04.2014r. od godz.18.30-20.00. -prowadzi mgr Piotr Bednarczyk

24." Rodzinna piecza zastępcza- wyobrażenia a rzeczywistość" - 25.05.2014r.od godz. 18.30-20.00 -prowadzi Piotr Bednarczyk

25.Sztuka relaksacji- modna fanaberia czy potrzeba naszych czasów?- 24.06.2014r. -prowadzi mgr Lucyna Kwoczak

Refleksja nad pojęciem "dobrego stresu"(eustresu) oraz "złego stresu" (dystresu).
Odpowiedź na pytanie czym jest dobrostan na osi choroba- zdrowie.
Omówienie wraz z prezentacją wybranych metod relaksacyjnych, tj. muzykoterapii, treningu autogennego Schultza i masażu dźwiękiem mis tybetańskich.
26. Ciało zna odpowiedź - psychosomatyka i rozwój - 30.09.2014 r. od godz.18.30-20.00  - prowadzi mgr Piotr Bednarczyk
27. Powtarzamy wykład z czerwca!!

Sztuka relaksacji- modna fanaberia czy potrzeba naszych czasów?- 28.10.2014r. -prowadzi psycholog, mgr Lucyna Kwoczak

Refleksja nad pojęciem "dobrego stresu"(eustresu) oraz "złego stresu" (dystresu).
Odpowiedź na pytanie czym jest dobrostan na osi choroba- zdrowie.
Omówienie wraz z prezentacją wybranych metod relaksacyjnych, tj. muzykoterapii, treningu autogennego Schultza i masażu dźwiękiem mis tybetańskich.

-obowiązują zgłoszenia telefoniczne gdyż ilość miejsc jest  ograniczona.

Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować do:

Sekretariat: pon. - pt. od godz.16.00-20.00

pod nr tel. 781 91 00 21 lub drogą internetową e- mail- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

27. "Tkając jedwabną więź - od separacji do relacji" - 25.11.2014r.od godz. 18.30-20.00 -prowadzi Piotr Bednarczyk

28. "Dom jest punktem wyjścia - wewnętrzny rodzic" 16.12.2014r.od godz. 18.30-20.00 -prowadzi mgr Rafał Pietrzyk

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia