Instytut Psychoterapii

Psychoterapia indywidualna.

 • Jest prowadzona w kontekście systemowym pacjenta.
 • Uwzględnia świat wartości klienta i jego przekonania oraz światopogląd.
 • Cel zmiany, który jest formułowany przez klienta ma ogromne znaczenie dla procesu terapeutycznego. Jest on wspierany przez terapeutę prowadzącego.
 • Podczas pracy terapeutycznej terapeuta bierze pod uwagę zarówno problemy jak i zasoby w celu budowania zmiany.
 • Podczas terapii indywidualnej, terapeuta bierze pod uwagę zarówno proces nieświadomy jak i świadomy klienta.
 • Indywidualna psychoterapia jest prowadzona nie tylko w kontekście systemowym ale uwzględnia integralną wizję człowieka, tzn, zarówno sferę psychiczną jak i duchową. Tą ostatnią chociaż ją uwzględnia to się nią nie zajmuje.
 • Czas trwania jednej sesji terapeutycznej wynosi 50 minut
 • Częstotliwość spotkań raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.
 • Pierwsza faza terapii dotyczy zbudowania przemierza pomiędzy klientem a terapeutą w celu budowania zmiany.
 • Czas trwania terapii jest uzgadniany wraz z klientem.
 • Podczas terapii są weryfikowane postępy co umożliwia ocenę pracy zarówno klienta jak i terapeutę.
 • Czasami terapeuta proponuje udział w pracy grupowej. Jest to podyktowane wzmocnieniem i zbudowaniem silniejszego kontekstu terapeutycznego.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia