Instytut Psychoterapii

Nasze osobiste doświadczenia mają swoją historię, która jest wypisana w naszym sercu, systemie nerwowym, ciele. Od poczęcia aż do dnia dzisiejszego ślady tych wydarzeń traumatycznych są obecne w nas. Trauma jest często kojarzona z nieszczęściem, psychopatologią, z tragedią, cierpieniem bez wyjścia. W doświadczeniu osobistym jest to najczęściej prawda. Człowiek cierpi i nie widzi drogi wyjścia, znajduje się w pułapce, klatce itd. Ma ogromną ochotę ominąć trudne doświadczenia i skupić się na przyjemnościach. Używa strategii przetrwania, by nie spotkać się z osobistym dramatem, który miał miejsce. Nasze części straumatyzowane są chronione i nie dopuszcza się je do głosu, bo w nich jest duży ładunek energetyczny i emocjonalny. Człowiek próbuje ominąć trudne doświadczenia i nie spotkać się z nimi za pomocą strategii przetrwania szukając tego co dobre. W konsekwencji gdy bodziec jest zbyt duży z powrotem wpada w ten wir traumy, a później z powrotem wraca do punktu wyjścia i szuka dobrych chwil i zadowolenia. Jest to często zaklęty krąg.

W traumie w pierwszej kolejności mamy do czynienia z wydarzeniami, które miały miejsce w okresie:

 • Prenatalnym,
 • Okresie okołoporodowym.
 • Po porodowym.
 • Wczesnodziecięce,
 • W późniejszym okresie.

Mamy także różnego rodzaju traumy:

 • Więzi,
 • Egzystencjalnej,
 • Straty,
 • Symbiotycznej,

Inne spojrzenie bardziej optymistyczne dotyczy zauważenie, że trauma jako ślad w systemie nerwowym jest czymś normalnym i towarzyszy nam w życiu. Mamy zdolności samoregulacji, gdzie nasz ładunek energetyczny, emocjonalny może zostać rozładowany i tym samym mamy więcej elastyczności, łagodności, szacunku do siebie i do innych troski. Aby to osiągnąć, przede wszystkim należy zmienić swoje spostrzeganie że trauma jest nieszczęściem, na spostrzeganie, że trauma jest szansą. Kiedy jest szansą, wtedy powstaje nadzieja na lepsze życie. Można to doświadczenie porównać do metafory rzeki. Kiedy jest trauma, wtedy wały są przerwane i woda rozlewa się i trudno przywrócić ją z powrotem w koryto rzeki. Natomiast gdy poradzimy sobie z traumą, wtedy koryto rzeki staje się  szerokie. Zwiększa się ilość zasobów i granic, granice są większe i mocniejsze.

Aby osiągnąć szerokie koryto rzeki po traumie, potrzebne są narzędzia, w celu przywrócenia naturalnego procesu samoregulacji zakodowanego w ciele. Służą temu konkretne formy pracy skierowane do klientów i profesjonalistów zajmujących się pomaganiem.

 

 

W Pracy z klientami Instytut proponuje różne formy pracy z traumą indywidualną i grupową:

 • Drżenia neurogeniczne w ćwiczeniach TRE (trauma release exercises) DAVIDA BERCELIEGO,
 • SE (Somatic Experiencing)
 • Ustawienia intencji Franza Ruperta,
 • Elementy psychodramy w pracy z traumą,
 • Hipnozy Ericksonowskiej,
 • BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy - BBTR

Inna forma skierowana dla profesjonalistów dotyczy grup terapeutycznych i warsztatów 30 – 40 godzinnych z zakresu pracy z traumą, które mają na celu:

 • Rozwój osobisty,
 • zwiększania znajomości problematyki traumy,
 • podniesienia kompetencji w pracy z traumą.

Wszystkie szczegóły znajdują się w aktualnych propozycjach.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia