Instytut Psychoterapii

PRACA Z CIAŁEM

Nasze ciało jest jak dom, w którym mieszkamy. Jaki on jest, tak też się czujemy i funkcjonujemy w nim według zasad reguł obowiązujących w tym domu. Ciało jest dla nas darem, dlatego dbałość o nie ma szczególną wartość. Darząc siebie życzliwością bierzemy pod uwagę, co ono do nas mówi, jakim językiem, na co zwraca uwagę, jakie stare rzeczy nierozwiązane są w nim umieszone, jakie dobre zasoby i piękne doświadczenia mieszczą się w nim. Każde spotkanie z własnym ciałem może być dla nas cudownym odkryciem i przygodą. Spotkanie z ruchem, ekspresją, z dotykiem, smakiem, słuchem, wzrokiem, węchem jest zaproszeniem, aby życie, które doświadczasz swoim ciałem było obecne w twoim cielesnym domu, aby przeżycie, zrozumienie życia, było coraz piękniejsze i pełniejsze. Podążając w stronę życia możesz poznawać i odkrywać siebie swoje ja, drugiego człowieka i  świat będąc obecnym w ciele i poprzez ciało. Możesz zakorzenić się głęboko w przestrzeni życiowej i rozpoznać, co mówi ciało o Twoim życiu w połączeniu i zanurzeniu w tym co nieograniczone.

Instytut Psychoterapii mając na uwadze rozwój całościowy, zaprasza od odkrywania i poznawania siebie poprzez różne formy pracy:

Indywidualnej i grupowej:

W przypadku indywidualnej formy pracy z klientem, pracuje się poprzez ciało używając różnych sposobów, np. Drżenia neurogeniczne w ćwiczeniach TRE (trauma release exercises), SE (Somatic Experiencing), elementy bioenergetyki, ekspresja ruchu.

W przypadku formy grupowej propozycja dotyczy różnych form pracy grupowej., np. .

  • Grupy wtorkowe: Ciało, ruch i inspiracja rozwoju. Budowanie własnego rozwoju poprzez aktywny ruch.
  • Trening terapeutyczny: Ciało zna odpowiedź.
  • Grupy środowe: ciało, ruch i samorozwój – praca łącząca metodę feldenkraisa z hipnozą M. Ericksona.
  • Grupy - Drżenia neurogeniczne w ćwiczeniach TRE (trauma Release Exercises).

Dzięki pracy z ciałem, powstaje różnorodność propozycji dla klienta. Ułatwia i wzbogaca terapie narratywne (oparte na słowie), mocniej i pełniej integruje poszczególne doświadczenia zmiany, zmiana jest bardziej odczuwana. Zwiększa się zadowolenie z pracy terapeutyczno – rozwojowej, poszerza się perspektywę poszukiwania odpowiedzi na różne swoje pytania, a także praca staje się lżejsza. Można odkryć i rozpoznać piękno tych doświadczeń.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia