Instytut Psychoterapii

Każdy szuka różnych dróg rozwoju. Można rozwijać się poprzez wyobraźnie, kontakt, ruch. Od urodzenia każdy z nas się porusza aktywnie. Spaceruje, chodzi, biega. Dzięki swojej aktywności ruchowej stymuluje mózg i równocześnie odpoczywa. W ciele od urodzenia aż do dnia dzisiejszego są zapisane różne wzorce ruchowe, które wspierają osobisty rozwój. Poprzez ruch nawiązujemy kontakt ze światem, z drugim człowiekiem z sobą samym.

 

 

Proponowane zajęcia mają na celu:

  1. 1. Zwiększyć świadomość własnego ciała i ruchu.
  2. 2. Odprężyć ciało i emocje nagromadzone w ciele.
  3. 3. Poszukać nowych jakości ruchowych.
  4. 4. Polepszyć samopoczucie.
  5. 5. Dokonać korekty swoich kłopotów emocjonalnych za pomocą doświadczeń ruchowych.
  6. 6. Poprzez ruch tworzyć relację w grupie z innymi.
  7. 7. Wspieranie swojego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone w małej grupie. Będzie to ruch aktywny inspirowany wyobraźnią, odczuciem z ciała, spontanicznością, kreatywnością. Proponowane doświadczenia ułatwiają tworzenie nowych możliwości ruchowych. Praca z ruchem jest wykonywana w pozycji stojącej. Po każdej godzinie lekcyjnej jest chwila zatrzymania i odwołania się do spostrzeżeń uczestników na temat swojego rozwoju. Ruch jego dynamika i tempo dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego uczestnika.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia