Instytut Psychoterapii

PRACA Z TRAUMĄ – USTAWIENIA INTENCJI.

Należy wyjaśnić trzy zagadnienia, żeby w pełni zrozumieć zagadnienie ustawień intencji.

 

PRACA Z TRAUMĄ.

Trauma nie jest to wydarzenie, ale zapis w systemie nerwowym, wydarzenia, które było kiedyś. Takie wydarzenie, miało miejsce zbyt szybko, zbyt nagle, i za dużo. Podczas traumy jest wyraźne naruszenie granic układu nerwowego. Dochodzi do dysocjacji, a w konsekwencji do rozszczepienia.  W związku z tym jednym ze sposobem pracy z traumą są ustawienia intencji.

KILKA UWAG NA TEMAT TRAUMY:

Możemy doświadczyć różnego rodzaju traum:

  • Trauma egzystencjalna,
  • Trauma symbiotyczna,
  • Trauma dotyczący straty,

SKUTKI TRAUMY:

  • To, co osobiste, zdrowe tzw. Części zdrowe są głęboko odłączone od osobowości klienta.
  • Zamiast części zdrowych, są części straumatyzowane, które są skrzętnie chowa ponieważ są bardzo bolesne i trudne do odsłonięcia.
  • Na straży nie ujawniania części straumatyzowanych stoją strategie przetrwania, np. chaos, kontrola, nieadekwatność co do rzeczywistości.
  • W konsekwencji człowiek jest bardzo pomieszany i niedostępny w danym temacie, o czym on sam nie wie i głęboko jest przekonany,  że ma rację – mechanizm zaprzeczania.  Jedną z propozycji dotyczących wyjścia z tego błędnego koła jest praca za pomocą ustawień intencji.

 

USTAWIENIA INTENCJI.

Zagadnienie ustawień jest znanym sposobem pracy. Bardziej się mówi o ustawieniach rodzinnych, systemowych, natomiast rzadko się wspomina o ustawieniach intencji.  Autorem metody ustawień intencji jest Franz Rupert.

Ustawienia intencji odbywają się w grupie. Czasami praktykuje się indywidualnie, w gabinecie, ale zazwyczaj są to krótkie formy, jako inspiracja do głębszej pracy grupowej.  Praca w grupie odbywa się podobnie jak praca z ustawieniami systemowymi.  Grupa liczy od 8 do 20 osób. Są osoby pracujące – jako klienci pracujący z  własną traumą i obserwatorzy. Zazwyczaj przed rozpoczęciem pracy jest potrzebna indywidualna konsultacja. Ona umożliwia lepszy wgląd w intencję osobistą.

Metodologia pracy na grupie. Klient zgłasza swoją sprawę, formułuje intencję jaką chce aby w jego życiu zaistniała. Najczęściej jest to część jego osobowości, która została rozszczepiona, odłączona od niego, dlatego ciągle powtarza pewne wzorce zachowania i funkcjonowania.

Następnie wchodzi w relację z tą częścią, rozmawia, może ją dotknąć. Zazwyczaj w tej relacji zaczyna być widoczna dynamika nieświadoma niemożliwości dołączenia jej w swoje życie. Czasami zdarza się, że na tym etapie proces zmiany  się zamyka, a czasami prowadzący po wcześniejszym wywiadzie , w którym się dowiedział o traumie systemowej lub osobistej, dostawia jeszcze inne osoby, których dotyczy trauma. Kiedy dynamika nieświadoma jest na tyle wyraźna – klient jest uwikłany w wir traumy, wtedy prowadzący przerywa i kieruje uwagę klienta na jego intencję. Intencja jest częścią jego osobowości i on ją kiedyś stracił, a teraz może odzyskać.

 

PERSPEKTYWA ZMIANY.

Po ustawieniach intencji klient ma czas na trawienie tego doświadczenia. Skutek tej pracy jest nie tylko na poziomie doświadczenia nieświadomego, ale także na poziomie świadomym. Osoba dokonała wyboru wyjścia w traumy, czego wcześniej nie potrafiła zrobić jako dziecko. Jest to również odzyskanie wolności i sprawczości. Wir traumy jest ogromny, kto w niego wpadnie myśli w kategoriach strategii przetrwania. Dzięki ustawieniom intencji osoba odzyskuje swoją wolności i jest bardziej zdolny do miłości drugiego człowieka.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia