Instytut Psychoterapii

Trauma jest faktem wszechobecnym w naszym życiu. Nie musi jednak być wyrokiem na całe życie. Traumę można nie tylko leczyć, ale właściwie potraktowana może stać się jedną z najistotniejszych sił w psychicznym, społecznym i duchowym przebudzeniu człowieka.

Somatic Experiencing® to krótkoterminowa metoda leczenia traumy, należącą do nurtu obejmującego pracę ze świadomością ciała (body-mind therapy). Neurobiologiczne podstawy tego podejścia w połączeniu z najnowszą wiedzą nt. stresu pourazowego, pozwolają stworzyć spójną metodę, którą chętnie praktykują terapeuci różnych specjalności. Metoda SE jest stosowana w leczeniu zaburzeń post-traumatycznych, ze szczególnym pożytkiem w leczeniu traumy szokowej: od przypadkowych upadków i zranień,
poprzez psychofizyczne następstwa wypadków samochodowych, inwazyjnych procedur medycznych, nieoczekiwanego ataku i traumy przemocy domowej, aż do leczenia przeżyć wojennych i następstw katastrof naturalnych.

Nie opowiadaj mi swojej historii, powiedz mi, co masz w ciele

SE stosuje się także w terapii traumy okresu rozwojowego, w leczeniu urazów psychicznych i emocjonalnych, w tym urazu bycia świadkiem zdarzeń traumatycznych. SE ma również zastosowanie w leczeniu późnych następstw traumy, wyrażających się w przewlekłych zaburzeniach typu: chroniczne zmęczenie, przewlekła depresja, uogólniony ból, i inne. SE należy do tzw. naturalistycznych szkół terapii, odwołuje się do naturalnych procesów samonaprawczych w ciele, oferuje potężne i rozbudowane
instrumentarium lecznicze. Roztrząsać albo przebudować oto dwie drogi, którymi mogą pójść osoby które doświadczyły traumy.

Człowiek przychodzi na świat z wrodzoną zdolnością do przezwyciężenia traumy.
Wierzę nie tylko, że trauma jest uleczalna, ale że proces leczenia może być katalizatorem głębokiego przebudzenia bramą wiodącą do autentycznej transformacji emocjonalnej i duchowej.
Peter A. Levine twórca metody.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia