Instytut Psychoterapii

Dla klientów

Ustawienia systemowe proponowane klientom mają na celu pomóc mu w realizacji określonego celu, który klient zamierza osiągnąć w swoim życiu, np. jest ogromnie nieszczęśliwy, a pragnie aby w jego życiu było więcej szczęścia. Często tego typu problemy są związane z rodziną pochodzenia, z ich przekazami i z głęboką lojalnością dziecka. Utrwalone wzorce systemowe (rodzinne)  mają swoją siłę oddziaływania na daną jednostkę i niejednokrotnie nią paraliżują. Staje się ona bezradna i bezsilna wobec powtórzeń swoich błędów i niemocy. Aby pomóc przezwyciężyć negatywne wzorce proponuje się ustawienia systemowe.

Jest to forma pracy grupowej. Podczas pracy grupowej pomaga się klientowi odkryć jego systemową nieświadomość i zbudować zmianę. Zmiana odbywa się poprzez uwalnianie się negatywnych uwarunkowań, (które często płyną z systemu rodzinnego) i kierowanie się w stronę zdrowych osobistych części, a więc tego czego chce. Wolność tutaj odgrywa znacząca rolę.

Ustawienia systemową są metodą pracy grupowej, które uzupełniają psychoterapię prowadzoną w gabinecie. Każda praca ustawieniowa wymaga omówienia z terapeutą, jeśli chodzi o zasadność skorzystania z niej. Wielokrotnie klient słyszał o ustawieniach i chciałby sobie "ustawić problem" (bo jak sądzi: to pomoże), ale - jak to wynika z praktyki - nie wszystkie problemy należy "ustawiać". Konsultacja tutaj pomaga. Niektóre problemy wymagają aby podjęcia decyzji, ćwiczenia się w komunikacji, itd. Ustawienia systemowe nie mogą zrobić czegoś za klienta. On może z ustawieniami współpracować.

Kiedy klient jest pierwszy raz i nigdy nie był na ustawieniach ważne jest aby był najpierw obserwatorem na grupie, tzn. przygląda się jak inni pracują, jest zapraszany do różnych ról i reflektuje nad poszczególnymi sytuacjami. W ten sposób wyrabia swoje zdanie na temat ustawień systemowych i może w ten sposób podjąć właściwą decyzję.

Kiedy klient podjął decyzję i jest po konsultacji, wie, że będzie ustawiał swój temat, wtedy przygotowuje się do swojego ustawienia. Dopytuje swoją rodzinę o ważne wydarzenia z życia rodziny (o wszelkie traumy rodzinne, kto należał do rodziny, o związki swoich rodziców i dziadków).

Ustawienia dla klientów odbywają się raz na dwa miesiące. Prowadzący prowadzi ustawienia w formie: klasycznych ustawień, ustawień traumy Franza Ruperta i czasami w formie "ruchu duszy". Sposób pracy zależy od problemów klienta i gotowości do pracy.

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia