Instytut Psychoterapii

PSYCHOTERAPIA RODZINNA:

  • Korzystanie z terapii rodzinnej zaleca się przede wszystkim, gdy problemy dotyczą dzieci, np. bulimia, anoreksja, wagary, nadpobudliwość, itd.
  • Aby sesja terapeutyczna się odbyła niezbędni są rodzice, natomiast dzieci są zapraszane, ale nie są niezbędne na sesji.
  • Nie praktykuje się terapii rodzinnej jeśli któryś z rodziców nie chce skorzystać z terapii.
  • W przypadku, kiedy małżonkowie są po rozwodzie, to nie zwalnia ich z rodzicielstwa dlatego sesja rodzinna bierze pod uwagę obojga rodziców.
  • Natomiast kiedy jeden z rodziców nie żyje, lub mieszka daleko wtedy uwzględnia się indywidualną sytuację życiową i tworzy się nowe warunki terapii.
  • Częstotliwość spotkań jest raz na dwa, trzy tygodnie.
  • Podczas spotkania terapeuta wraz z rodziną określa cel zmiany i czas trwania.
  • Proces terapeutyczny jest weryfikowany razem z rodziną. W ten sposób można ocenić zmianę.

Prowadzący:

Piotr Bednarczyk

Rafał Pietrzyk

Anna Nadulska

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia