Instytut Psychoterapii

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Czym są ustawienia indywidualne? Są indywidualną formą pracy z obrazem ustawiewiowym. Tzn. Zainteresowany klient, który chce mieć pracę ustawieniową w formie indywidualnej zgłasza swoje zapotrzebowanie i wtedy prowadzący ustawienie pracuje na figurkach. Ta forma pracy jest czasami określana jako praca z planszą systemową.

Klient zgłasza swój problem i osoby, które są związane z tym problemem. Następnie klient ustawia na stoliku z figurek obraz problemu.  Psychoterapeuta - ustawiacz za pomocą interwencji i współpracy z klientem obraz jest modyfikowany. Osoba pracuje ustawieniowo tak jak w grupie z tą różnicą, że zamiast poszczególnych osób są figurki i one są przestawiane w celu szukana zmiany i rozwiązania.

Czas trwania spotkania 50 minut.

Koszt 150 zł. za spotkanie.

 

Prowadzący:

Piotr Bednarczyk

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia